Alzheimer

…co w Tobie siedzi…

Alzheimer w rodzinie?

Tracisz pamięć?

Badamy krew obwodową (EDTA).

Szukamy: mutacji genu APP, polimorfizm genu ApoE, mutacji genów PSEN1

Nazwa badania Panel badań genetycznych w chorobie Alzheimera
Badany gen APP/ApoE/PSEN1
Cena 2 775 zł
Podstawy genetyczne Choroba Alzheimera jest chorobą heterogenną, u której podstaw leżą zaburzenia genetyczne. Ponadto jest jedną z najczęstszych przyczyn występowania zespołów otępiennych, odpowiadająca za 5-10% przypadków u osób powyżej 65 roku życia

i prawie połowę powyżej 80 roku życia. Jest ona sprzężona z wiekiem, a wśród chorych przeważają kobiety. Wyróżnia się kilka postaci choroby ze względu na uwarunkowania rodzinne oraz wiek chorego w okresie wystąpienia u niego pierwszych objawów choroby.

Metoda Minisekwencjonowanie; sekwencjonowanie
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazania

do badania

  • występowanie choroby Alzheimera w wywiadzie rodzinnym
  • podejrzenie wczesnych objawów choroby Alzheimera u osób w podeszłym wieku
  • pojawienie się zaburzeń pamięci; zmian nastroju; zaburzeń funkcji poznawczych, osobowości i zachowania
  • zmiany neurologiczne