Antykoncepcja i terapia hormonalna

Miej serce i patrzaj w serce… czy jest zdrowe”

Stosujesz antykoncepcję hormonalną?

Stosujesz hormonalną terapię zastępczą?

Badamy krew obwodową (EDTA), pobieraną tak samo jak na morfologię.

Szukamy: mutacji genu czynnika V (G1691A) zwana mutacją Leiden, mutacji punktowej w genie czynnika II (G20210A), mutacji punktowej w genie MTHFR (C677T), mutacji w genach ApoB 100 i LDLR.

 

Formularz zlecenia badania genetycznego wraz ze Świadomą zgodą

 

Nazwa badania Panel mutacji genów FV (Leiden)/FII/MTHFR
Badany gen FV/FII/MTHFR
Cena 450 zł (23% taniej !)
Podstawy genetyczne Mutacje w genach czynnika V, czynnika II i reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianu prowadzą do szeregu zmian patomorfologicznych podczas stosowania doustnej terapii hormonalnej.
Metoda Minisekwencjonowanie
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazaniado badania
  • przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej
Nazwa badania Polimorfizm genu MTHFR
Badany gen MTHFR (reduktaza 5,10-metylenotetrahydrofolianu)
Cena  195 zł
Podstawy genetyczne Mutacja punktowa w genie MTHFR (C677T) prowadzi w warunkach niedoboru kwasu foliowego i witaminy B6 i B12 do powstania hiperhomocysteinemii, a w konsekwencji do uszkodzenia komórek śródbłonka naczyń, upośledzenia procesu fibrynolizy i występowania zakrzepów.
Metoda Minisekwencjonowanie
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazaniado badania
  • przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej
Nazwa badania Mutacja genu czynnika II krzepnięcia krwi
Badany gen FII (protrombina)
Cena 195 zł
Podstawy genetyczne Mutacja punktowa w genie czynnika II (G20210A) wpływa na podwyższenie aktywności układu krzepnięcia w naczyniach łożyska prowadząc do następczej niezdolności maciczno-łożyskowej
Metoda Minisekwencjonowanie
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazaniado badania
  • przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej
Nazwa badania Mutacja typu Leiden genu czynnika V krzepnięcia krwi
Badany gen FV (proakceleryna/ czynnik chwiejny)
Cena 195 zł
Podstawy genetyczne Mutacja czynnika V (G1691A) zwana mutacją Leiden prowadzi do zwiększonego ryzyka powstania zmian zakrzepowo-zatorowych. Ponadto nadmierna aktywacja procesu wykrzepiania w krążeniu maciczno-łożyskowym odgrywa ważną rolę w patologii wielu chorób powiązanych z ciążą.
Metoda Minisekwencjonowanie
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazaniado badania
  • przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej