Choroby Metaboliczne

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji

Hiperandrogenizm Oznaczanie delecji genu UGT2B17 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Osteoporoza Diagnostyka mutacji genu receptora witaminy D Krew/EDTA Do 3 tygodni
Deficyt dehydrogenazy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, SCAD Analiza mutacji w genie ACADS (eksony 3,5,6,7,8,10) – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Deficyt dehydrogenazy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, SCAD Analiza mutacji w genie ACADS (eksony 1,2,4,9) – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 2 tygodni
Choroba syropu klonowego Analiza mutacji w genie BCKDHA – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 4 tygodni
Choroba syropu klonowego Analiza mutacji w genie BCKDHB -II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 4 tygodni
Wrodzony przerost kory nadnerczy Analiza mutacji w regionie kodującym genu CYP21A2 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Cystynoza Analiza delecji 65kb w układzie homozygotycznym – weryfikacja klinicznego rozpoznania/podejrzenia choroby Krew/EDTA Do 2 tygodni
Galaktozemia Analiza eksonów 6-9 genu GALT (badanie obejmuje dwie najczęstsze mutacje: Q188R i K285N) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Gauchera Analiza najczęstszych mutacji (m.in. N370S i L444P) w genie GBA Krew/EDTA Do 2 tygodni
Gangliozydoza Analiza mutacji w genie GLB1 (eksony 2-6, 8, 14 i 15) – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Gangliozydoza Analiza mutacji w genie GLB1 (eksony 1,7,9,10-13,16) – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Morquio B (Mukopolisacharydoza typu IVB) Analiza mutacji w genie GLB1 (eksony 2,3,8,12,14,15) – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Morquio B (Mukopolisacharydoza typu IVB) Analiza mutacji w genie GLB1 (eksony 1,4-7, 9-11, 13,16) – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Nieketotyczna hiperglicynemia Analiza całego regionu kodującego genu AMT Krew/EDTA Do 4 tygodni
Nieketotyczna hiperglicynemia Analiza eksonu 19 genu GLDC Krew/EDTA Do 2 tygodni
MCAD (deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średnołańcuchowych kwasów tłuszczowych) Analiza najczęstszej mutacji (Lys 304Glu)w genie ACAMD Krew/EDTA Do 2 tygodni
Mukopolisacharydoza typ VI Analiza całego regionu kodującego genu ARSB Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Niemanna-Picka, typ C Analiza mutacji w 25 eksonach genu NPC1 (I etap diagnostyki) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Niemanna-Picka, typ C Analiza mutacji w 5 eksonach genu NPC2 (II etap diagnostyki) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Niewrażliwość na kortyzol Analiza regionu kodującego genu NR3C1 Krew/EDTA Do 4 tygodni
Fenyloketonuria Analiza mutacji R408W, R158Q, c.1315+1G>A, c.1066-11G>A oraz innych rzadkich mutacji w eksonach 5 i 12 genu PAH – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Fenyloketonuria Badanie mutacji w eksonach 2, 3, 6, 7, 11 genu PAH – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Mukopolisacharydoza typ IIIA Analiza mutacji (np. R74C, R245H, S298P) w genie SGSH (eksony 2-7) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Smith-Lemli-Opitz Analiza mutacji p.Trp151X,p.Val326Leu, p.Leu157Pro, p.Arg353Trp, IVS8-1G>C, p.Arg446Gln) w genie DHCR7 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Niewrażliwość na hormony tarczycy Analiza najczęstszych mutacji w genie THRB Krew/EDTA Do 2 tygodni
Ceroidolipofuscynoza typ 2 Badanie mutacji p.R208X (c.622C>T) oraz c.509-1G>C (IVS5-1G>C) w genie CLN2 z możliwością wykrycia mutacji rzadkich Krew/EDTA Do 2 tygodni
Deficyt biotynidazy Badanie mutacji p.Cys33PhefsX36, p.Arg538Cys, p.Gln456His, p.Asp444His oraz innych rzadkich mutacji w eksonach 2 i 4 genu BTD Krew/EDTA Do 2 tygodni
Choroba Fabryego Analiza najczęstszych mutacji w genie GLA Krew/EDTA Do 2 tygodni
Deficyt liazy bursztynianowej Identyfikacja najczęstszej mutacji R426H w genie ADSL Krew/EDTA Do 2 tygodni
Glikogenoza typu III Analiza mutacji p.Arg864X, p.Arg1228X i p.Trp680X oraz innych rzadkich mutacji w eksonach 14, 15, 16 i 17 genu AGL Krew/EDTA Do 3 tygodni
Mukopolisacharydoza typu IVA (choroba Morquio typ A) Analiza mutacji I113F oraz R259Q oraz rzadkich mutacji w eksonach 4 i 8 genu GALNS Krew/EDTA Do 3 tygodni