Ciąża

bo w dzieciach żyjemy wiecznie…”

Spodziewasz się dziecka?

Chcesz mieć pewność, że z dzieckiem wszystko w porządku, zanim się urodzi?

Chcesz mieć dziecko, ale nie możesz?

Nawracają poronienia?

Badamy krew obwodową (EDTA). Pobiera się ją dokładnie tak samo jak na „morfologię”.

A w przypadku poronień również: materiał z poronienia (Kosmówka).

W zależności od wybranego badania szukamy mutacji punktowej w genie MTHFR (C677T), mutacji punktowej w genie czynnika II (G20210A), mutacji czynnika V (G1691A) a w przypadku poronień również aberracje chromosomowe najczęściej stwierdzane u poronionych samoistnie zarodków i płodów.
Formularz zlecenia badania genetycznego wraz ze Świadomą zgodą

Nazwa badania Panel mutacji genów FV (Leiden)/FII/MTHFR
Badany gen FV/FII/MTHFR
Cena 450 zł (23% taniej!)
Podstawy genetyczne Mutacje w genach czynnika V, czynnika II i reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianu prowadzą do szeregu zmian patomorfologicznych podczas stosowania doustnej terapii hormonalnej.
Metoda Minisekwencjonowanie
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazaniado badania
 • przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej
 • samoistne poronienia nawracające
 • zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu z niewyjaśnionych przyczyn
 • występowania u potomstwa wad cewy nerwowej lub rozszczepu podniebienia
Nazwa badania Polimorfizm genu MTHFR
Badany gen MTHFR (reduktaza 5,10-metylenotetrahydrofolianu)
Cena 195 zł
Podstawy genetyczne Mutacja punktowa w genie MTHFR (C677T) prowadzi w warunkach niedoboru kwasu foliowego i witaminy B6 i B12 do powstania hiperhomocysteinemii, a w konsekwencji do uszkodzenia komórek śródbłonka naczyń, upośledzenia procesu fibrynolizy i występowania zakrzepów.
Metoda Minisekwencjonowanie
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazaniado badania
 • choroba zakrzepową w przebiegu ciąży i połogu
 • przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej
 • samoistne poronienia nawracające
 • rzucawka
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu z niewyjaśnionych przyczyn
 • występowanie u potomstwa wad cewy nerwowej lub rozszczepu podniebienia
Nazwa badania Mutacja genu czynnika II krzepnięcia krwi
Badany gen FII (protrombina)
Cena 195 zł
Podstawy genetyczne Mutacja punktowa w genie czynnika II (G20210A) wpływa na podwyższenie aktywności układu krzepnięcia w naczyniach łożyska prowadząc do następczej niezdolności maciczno-łożyskowej
Metoda Minisekwencjonowanie
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazaniado badania
 • choroba zakrzepową w przebiegu ciąży i połogu
 • przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej
 • wczesne i późne poronienia nawracające
 • późne poronienia nienawracające
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu z niewyjaśnionych przyczyn
Nazwa badania Mutacja typu Leiden genu czynnika V krzepnięcia krwi
Badany gen FV (proakceleryna/ czynnik chwiejny)
Cena 195 zł
Podstawy genetyczne Mutacja czynnika V (G1691A) zwana mutacją Leiden prowadzi do zwiększonego ryzyka powstania zmian zakrzepowo-zatorowych. Ponadto nadmierna aktywacja procesu wykrzepiania w krążeniu maciczno-łożyskowym odgrywa ważną rolę w patologii wielu chorób powiązanych z ciążą.
Metoda Minisekwencjonowanie
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazaniado badania
 • choroba zakrzepową w przebiegu ciąży i połogu
 • przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej
 • nawracające poronienia (ze szczególnym uwzględnieniem utraty kolejnych ciąż w II i III trymestrze)
 • stan przedrzucawkowy/ rzucawka
 • zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu z niewyjaśnionych przyczyn
Nazwa badania Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia
Badany chromosom 13; 15; 16; 18; 21; 22; X; Y
Cena  650 zł
Podstawy genetyczne Aberracje chromosomowe najczęściej stwierdzane u poronionych samoistnie zarodków i płodów to przede wszystkim trisomia chromosomu 21 prowadząca do zespołu Downa, trisomia chromosomu 18 związana z zespołem Edwardsa oraz trisomia chromosomu 13 będąca przyczyną zespołu Patau. Natomiast aneuploidie chromosomów X i Y związane są z różnymi zaburzeniami na tle genetycznym.Zakres badania:

 1. aberracje liczbowe chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y,
 2. określenie płci płodu.

UWAGA: Badanie obejmuje oznaczenie stopnia zanieczyszczenia DNA z tkanki płodu, materiałem genetycznym pacjentki.

Metoda QF-PCR
Materiał biologiczny Materiał z poronienia (KOSMÓWKA)
Wskazaniado badania
 • ustalenie powodu poronienia
 • określenie ryzyka kolejnego poronienia
 • nakreślenie kierunku dalszych badań