Dermatologia

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji
Atopowe zapalenie skóry Analiza mutacji w genie FLG: c.1501C>T (p.R501*) i c.2282_2285del (p.S761Cfs*36); (stare nazwy: R501X i c.2282del4) z możliwością wykrycia mutacji rzadkich Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Cloustona (dysplazja ektodermalna) Analiza najczęstszych mutacji w genie GJB6: c.31G>A (p.G11R) i c.263C>T (p.A88V) z możliwością wykrycia mutacji rzadkich Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Nethertona Analiza wybranych eksonów genu SPINK5 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Nethertona Diagnostyka uzupełniająca Krew/EDTA Do 4 tygodni
Zespół IFAP (rybia łuska mieszkowa, łysienie i światłowstręt) Badanie regionu kodującego genu MBTPS2 Krew/EDTA Do 4 tygodni
Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna, sprzężona z X Badanie najczęstszych mutacji w eksonach 2, 4, 6 i 7 genu EDA Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Gorlina Badanie regionu kodującego genu PTCH1 Krew/EDTA Do 4 tygodni
Zespół nietrzymania barwinka (incontinentia pigmenti) Badanie rozległej delecji (11,7kb) w genie NEMO (inna nazwa genu IKBKG) Krew/EDTA Do 3 tygodni