HBV, HCV i HIV

Nie przyjmujemy zleceń na poniższe badania bez skierowania!

 

NAZWA BADANIA

MATERIAŁ DO BADAŃ

 HBV DNA jakościowo

2 ml osocza EDTA 

 HBV DNA ilościowo

2 ml osocza EDTA 

 HBV DNAlekooporność(na lamiwudynę i adefowir)

2 ml osocza EDTA

 HBV DNAlekooporność(na entekawir i tenofowir)

2 ml osocza EDTA

 HBV DNAlekooporność(na lamiwudynę, adefowir,

entekawir, tenofowir)

2 ml osocza EDTA

 HCV RNA jakościowo

2 ml osocza EDTA 

 HCV RNA ilościowo

2 ml osocza EDTA

 HCV RNA genotyp

2 ml osocza EDTA

 anty-HIV 1,2,0 test potwierdzenia 

2 ml osocza EDTA lub surowicy

 HIV-1 RNA ilościowo

2 ml osocza EDTA

 Limfocyty CD3/CD4/CD8 ilościowo

10 ml krwi EDTA