Immunologia

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji

Reumatoidalne zapalenie stawów Obecność antygenu HLA-B27 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Blooma Analiza 70 mutacji genu BLM najczęściej występujących w rasie białej – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Blooma Analiza mutacji w genie BLM (eksony 3-7, 10,12,13,17,18,19) – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Blooma Analiza mutacji w genie BLM (eksony 2,11,20-22) – III etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Blooma Analiza defektu c.2207_2212delATCTGAinsTAGATTC (p.T738Ifs*5) genu BLM (powszechna w populacji Żydów Aszkenazyjskich) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Hioba (zespół hiper-IgE) Analiza mutacji genu STAT3 najczęściej występujących w populacji polskiej Krew/EDTA Do 3 tygodni