Laryngologia

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji
Niedosłuch Analiza 3 mutacji 35delG, 310del14, IVS1+1G>A genu GJB2 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Niedosłuch Badanie najczęstszych mutacji genu GJB6 (uzupełnienie procedury diagnostycznej LAR-01) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Mohra-Tranebjærga Analiza regionu kodującego genu TIMM8A Krew/EDTA Do 2 tygodni