Mukowiscydoza

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji

Mukowiscydoza (CF) Identyfikacja mutacji F508del z możliwością wykrycia około 80 innych mutacji w badanym regionie genu CFTR Krew/EDTA Do 2 tygodni
Mukowiscydoza (CF) Badanie ponad 200 mutacji genu CFTR, w tym 9 najczęściej występujących w populacji polskiej (F508del, CFTRdele2,3,3849+10kbC>T, G551D, G542X, R553X, R334W, R347P, I336K) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Mukowiscydoza (CF) Identyfikacja 644 mutacji genu CFTR, w tym 16 najczęściej występujących w populacji polskiej – zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy Krew/EDTA Do 3 tygodni
Mukowiscydoza (CF) Uzupełnienie poprzedniej procedury: Badanie dotychczas niebadanych eksonów genu CFTR Krew/EDTA Do 3 tygodni
Mukowiscydoza (CF) Identyfikacja 1600 mutacji genu CFTR (Badanie wszystkich 27 eksonów genu CFTR, oraz mutacji CFTRdele2,3, 3849+10kbC>T) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Mukowiscydoza (CF) MLPA – Badanie rozległych rearanzacji (delecji i duplikacji) w genie CFTR Krew/EDTA do uzgodnienia
Mukowiscydoza (CF) Identyfikacja mutacji F508del i dele2,3(21kb) z możliwością wykrycia około 80 innych mutacji w badanym regionie genu CFTR Krew/EDTA Do 2 tygodni