Neurologia

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji

Choroba Alzheimera Badanie mutacji w eksonach 5-8 i 12 genu PSEN1 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Alzheimera Badanie mutacji w regionie kodującym genu PSEN1 (eksony od 3 do 12) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Alzheimera Badanie mutacji w eksonach 16 i 17 genu APP Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Alzheimera Identyfikacja wariantu ApoE4 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Huntingtona (pląsawica) Analiza ekspansji powtórzeń CAG w genie HD Krew/EDTA Do 3 tygodni
Adrenoleukodystrofia Analiza mutacji we wszystkich eksonach kodujących (eksony 1-10) genu ABCD1 Krew/EDTA Do 4 tygodni
Zespół Angelmana Test metylacji z analiza delecji w regionie 15q11-q13 – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 4 tygodni
Zespół Angelmana Badanie mutacji w eksonach 7, 8, 9a, 9b, 10,11,12,13,14,15 i 16 genu UBE3A – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 2 tygodni
Moczówka prosta centralna Analiza mutacji w genie AVP Krew/EDTA Do 2 tygodni
Dystrofia kończynowo-obręczowa typ 2A (LGMD2A) Analiza mutacji c.550delA i R490Q w genie CAPN3 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Drżenie samoistne Analiza mutacji S9G w genie DRD3 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Krabbego Analiza rozległej delecji IVS10del30kb – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 2 tygodni
Choroba Krabbego Analiza eksonów 1-9 genu GALC – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Choroba Krabbego Analiza eksonów 10-18 genu GALC – III etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni

 

Wrodzona neuropatia czuciowa i ruchowa Analiza najczęstszych mutacji (K141N i K141E) w genie HSPB8 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią – CADASIL Analiza mutacji w eksonie 4 genu NOTCH3 – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 2 tygodni
Mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią – CADASIL Analiza mutacji w eksonach 2, 3, 5, 6 i 11 genu NOTCH3 – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Wada cewy nerwowej Analiza mutacji mutacji 677C>T (p.A222) i 1298A>C (p.E429A) w genie MTHFR Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Prader-Willi Test metylacji wraz z analizą delecji w regionie 15q11-q13 Krew/EDTA Do 4 tygodni
Zespół Retta Analiza mutacji w eksonach 3 i 4 genu MECP2 – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 2 tygodni
Rdzeniowy zanik mięśni Analiza delecji eksonu 7 genu SMN1 – weryfikacja klinicznego rozpoznania choroby Krew/EDTA Do 2 tygodni
Rdzeniowy zanik mięśni Analiza delecji eksonu 7 genu SMN1 – badanie nosicielstwa Krew/EDTA Do 5 tygodni
Choroba Niemanna-Picka typ A i B Analiza regionu kodujacego genu SMPD1 Krew/EDTA Do 4 tygodni
Dystrofia mięśniowa obręczowokończynowa (LGMD) typ 1A Analiza najczęstszych mutacji w genie TTID Krew/EDTA Do 2 tygodni
Choroba Canavan Identyfikacja mutacji p.Glu285Ala, p.Tyr231X, p.Ala305Glu oraz innych rzadkich mutacji w eksonach 5 i 6 genu ASPA Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Lowe, zespół oczno-mózgowo-nerkowy Badanie mutacji w eksonie 15 genu OCRL Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół łamliwego chromosomu X Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół łamliwego chromosomu X Badanie premutacji i mutacji dynamicznej z zastosowaniem hybrydyzacji genomowej Krew/EDTA Do 5 tygodni
Zespół łamliwego chromosomu X Badanie przesiewowe z określeniem liczby powtórzeń (CGG) w genie FMR1 (szczególnie zalecane dla osób płci żeńskiej) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Mowata-Wilsona Badanie genu ZEB2 (inne nazwy: ZFHX1B; SIP-1): identyfikacja najczęstszej mutacji p.Arg695X – pierwszy etap procedury diagnostycznej Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Mowata-Wilsona Badanie genu ZEB2 (inne nazwy: ZFHX1B; SIP-1): analiza pozostałych fragmentów regionu kodującego (8 eksonów) – drugi etap procedury diagnostycznej Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Mohra-Tranebjarga Analiza regionu kodującego genu TIMM8A Krew/EDTA Do 2 tygodni
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA) Analiza regionu kodującego genu SOD1 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Stwardnienie guzowate Analiza wybranych eksonów genu TSC2 ( eksony 16, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Dystonia torsyjna Analiza mutacji w eksonie 5 genu TOR1A z uwzględnieniem identyfikacji najczestszej mutacji c.907_909delGAG Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Pitt-Hopkins Analiza wybranych regionów genu TCF4 – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Dystonia Segawy, DOPA-wrażliwa Analiza wybranych reginów genu GCH1 (eksony 1, 4, 5, 6) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Neurofibromatoza typu I (choroba von Recklinghausena) Badanie sekwencji genu NF1. Badanie wykrywa około 80-90% wszystkich znanych mutacji w genie NF1 – Badanie etapowe, cena obejmuje analizę jednego etapu badania genu NF1 (około 10 eksonów w każdym etapie) Krew/EDTA Do uzgodnienia
Neurofibromatoza typu II (zespół MISME) Badanie fragmentu regionu kodującego genu NF2 (eksony 1-15) Krew/EDTA Do 4 tygodni