Niepłodność

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji
Badanie przyczyny poronień Analiza efektu nieprawidłowo przebiegającego procesu rozdziału chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y podczas podziału komórki (aneuploidia) Materiał z poronienia oraz krew matki/EDTA Do 3 tygodni
Predyspozycja do poronień (deficyt progesteronu) Badanie wariantu rs4238001 (c.4G>A; p.Gly2Ser) w genie SCARB1 odpowiedzialnych za niski poziom progesteronu u kobiet Krew/EDTA Do 3 tygodni
Hiperandrogenizm Oznaczanie delecji genu UGT2B17 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zakrzepica żył Analiza mutacji Leiden genu F5, c.1601G>A (p.R534Q) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zakrzepica żył Analiza mutacji c.*97G>A (stara nazwa: 20210G>A) w genie protrombiny (F2, czynnik II krzepnięcia krwi) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zakrzepica żył Analiza mutacji 677C>T oraz A1298A>C w genie MTHFR (reduktaza 5,10 – metylenotetrahydrofolianu) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zakrzepica żył Panel: analiza mutacji Leiden w genie F5, analiza mutacji 20210G>A w genie protrombiny (czynnik II krzepnięcia krwi), analiza mutacji 677C>T oraz A1298A>C w genie MTHFR (reduktaza 5,10 – metylenotetrahydrofolianu) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Azoospermia Analiza mikrodelecji w sześciu loci w regionie AZF: sY254, sY86, sY127, sY84, sY134, sY255 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Badanie kariotypu w limfocytach krwi obwodowej Analiza nieprawidłowości liczbowych i jakościowych chromosomów z zastosowaniem klasycznych metod cytogenetyki Krew/EDTA Do 4 tygodni
Przedwczesne wygasanie czynności jajników Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1 (I etap diagnostyki) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Przedwczesne wygasanie czynności jajników Analiza mutacji i premutacji w genie FMR1 (II etap diagnostyki) Krew/EDTA Do 5 tygodni
Zaburzenia różnicowania płci Analiza regionu kodującego genu SRY Krew/EDTA Do 2 tygodni
Badanie pakietowe w niepłodności męskiej Pakiet obejmuje badania wykonywane w procesie procedury diagnostycznej niepłodności męskiej oraz przed procedurą wspomaganego rozrodu (badanie wybranych mutacji genu CFTR, delecji regionu AZF oraz kariotypu) Krew/EDTA Od 2 do 5 tygodni
Niepłodność męska Badanie 290 mutacji genu CFTR, w tym 8 najczęściej identyfikowanych w niepłodności męskiej (F508del, R117H, CFTRdele2,3, G551D, G542X, R553X, IVS8-T + (TG)n, D1152H) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Niepłodność męska Badanie mikrodelecji 51gr/51gr Krew/EDTA Do 2 tygodni
Niepłodność męska Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y z uwzlędnieniem delecji 51gr/51gr Krew/EDTA Do 2 tygodni
Przedwczesne wygasanie czynności jajników Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1 (pierwszy etap procedury diagnostycznej) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Przedwczesne wygasanie czynności jajników Badanie mutacji i premutacji w genie FMR1 (drugi etap procedury diagnostycznej) Krew/EDTA Do 5 tygodni
Cukrzyca ciążowa Badanie regionu kodującego genu GCK Krew/EDTA Do 4 tygodni
Określenie płci pacjenta (np. do procedury diagnostycznej prenatalnej) z zastosowaniem markerów molekularnych Określenie płci pacjenta z zastosowaniem markerów genów AMGXY i SRY Krew/EDTA do uzgodnienia