Okulistyka

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji

Zwyrodnienie siatkówki Analiza mutacji Y402H w genie CFH w zwyrodnieniu siatkówki Krew/EDTA Do 2 tygodni
Dysplazja oczno-zębowo-palcowa Analiza mutacji w genie GJA1 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Jaskra Analiza mutacji w genie TIGR Krew/EDTA Do 2 tygodni
Jaskra Analiza mutacji w genie CYP1B1 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Albinizm oczny Badanie mutacji w eksonach 1 i 2 genu GPR143 Krew/EDTA Do 2 tygodni