Ortopedia

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji

Fibrodysplasia ossificans progressiva Badanie najczęstszej mutacji R206H w eksonie 7 genu ACVR1 – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Fibrodysplasia ossificans progressiva Badanie uzupełniające genu ACVR1 – analiza eksonów 9, 10, 11 i 12 genu ACVR1 – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Escobara Analiza regionu kodującego (eksony 1-12) genu CHRNG Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Marfana Analiza mutacji w genie FBN1 (eksony 24-32) Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Marfana Analiza mutacji w eksonach od 1 do 23 genu FBN1 – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 4 tygodni
Achondroplazja Analiza mutacji p.G380R (G>A oraz G>C) w genie FGFR3 – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 2 tygodni
Achondroplazja Analiza rzadkich mutacji (eksony 9, 10, 11, 13, 14, 15) w genie FGFR3 – II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Hypochondroplazja Analiza rzadkich mutacji w genie FGFR3 (fragment eksonu 8 oraz eksony 9, 13, 14, 15)- II etap diagnostyki Krew/EDTA Do 3 tygodni
Hypochondroplazja Analiza najczestszych mutacji (c.C1620A i c.C1620G)w genie FGFR3 – I etap diagnostyki Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Freemana-Sheldona Analiza najczęstszych mutacji (R672C i R672H) w genie MYH3 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Dysplazja tanaforyczna typ I Badanie najczęstszych mutacji R248C i Y373C w genie FGFR3 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Krzywica fosfatemiczna (forma sprzężona z chromosomem X) Badanie mutacji w eksonach 1, 7, 8, 9, 11, 15, 17 i 21 genu PHEX – pierwszy etap procedury diagnostycznej Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół McCune-Albright Badanie mutacji 565delCTGA i R210H oraz innymch mutacji w eksonie 7 genu GNAS Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Gorlina Badanie regionu kodującego genu PTCH1 Krew/EDTA Do 4 tygodni
Zespół Mulibrey nanism Badanie najczęstszej mutacji c.493-2A>G w genie TRIM37 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Marshalla Badanie najczęstszej mutacji c.3816+1G>A w genie COL11A1 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Choroba Caffeya-Silvermana (Infantile Cortical Hyperostosis) Analiza najczęstszej mutacji c.3040C>T (p.Arg1014Cys) w genie COL1A1 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Zespół Włosowo-Nosowo-Palcowy (Tricho-Rhino-Phalangeal syndrome) Analiza całego regionu kodującego genu TRPS1 Krew/EDTA Do 4 tygodni
Zespół Stickler Analiza wybranych regionów genu COL2A1 (eksony 30-35) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Muenke Analiza mutacji c.749C>G (p.Pro250Arg) w genie FGFR3 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Saethre-Chotzen (zespół Robinow-Sorauf Syndrome) Analiza mutacji w genie TWIST1 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Osteogenesis imperfecta Analiza mutacji w wybranych regionach genów COL1A1 i COL1A2 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół rogu potylicznego – odmiana alleliczna choroby Menkesa Analiza wybranych regionów genu ATP7A (eksony 7, 8, 9, 10) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Zespół Aarskoga (dysplazja twarzowo-genitalna, zespół Aarskoga-Scotta, ang. Aarskog-Scott syndrome, AAS, faciogenital dysplasia) Analiza wybranych regionów genu FGD1 (eksony 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Krew/EDTA Do 4 tygodni
Zespół Crouzona (dysostoza czaszkowo-twarzowa) Analiza eksonów 8 i 10 genu FGFR2 Krew/EDTA Do 3 tygodni
Dysplazja nosowo-czołowa Analiza mutacji p.L168V, p.Y181X, p.R183W, IVS2-2A>T, p.N203S oraz innych rzadkich mutacji w eksonach 2 i 3 genu AXL Krew/EDTA Do 3 tygodni