Sekwenatory

Nazwa Opis Liczba kapilar
Gwarancja
Termin dostawy
Cena
ABI 310 Sekwenator 1-kapilarny z 1 ml strzykawką do podawania żelu, polimery: POP4 lub POP6. Możliwość użycia POP7. 1 kapilara
12 miesięcy
3-4 tygodnie
tel.
ABI 310 Sekwenator 1-kapilarny z 1 ml strzykawką do podawania żelu, polimery: POP4 lub POP6. Możliwość użycia POP7. 1 kapilara
24 miesiące
3-4 tygodnie
tel.
ABI 3100 – AVANT Sekwenator 4-kapilarny z możliwością rozbudowy do 16 kapilar; dwie strzykawki do żelu; stosowane polimery: POP4 i POP6. Możliwość użycia POP7. 4 kapilary
24 miesiące
3-4 tygodnie
tel.
ABI 3100 Sekwenator 16-kapilarny; dwie strzykawki do żelu; polimery: POP4, POP6. Możliwość użycia POP7. 16 kapilar
24 miesiące
3-4 tygodnie
tel.
ABI 3130 Sekwenator 4-kapilarny z pompą do żelu; polimery: POP4, POP6 lub POP7 4 kapilary
24 miesiące
2-4 miesiące
tel.
ABI 3130 XL Sekwenator 16 kapilarny z pompą do żelu; polimery: POP4, POP6 lub POP7 16 kapilary
24 miesiące
2-4 miesiące
tel.
ABI 3730 Sekwenator 48-kapilarny z pompą do żelu; magazyn na 16 płytek polimery: POP4, POP6 lub POP7 48 kapilar
24 miesiące
2-4 miesiące
tel.
ABI 3730 XL Sekwenator 96- lub 48-kapilarny z pompą do żelu; magazyn na 16 płytek polimery: POP4, POP6 lub POP7 96 kapilar
24 miesiące
2-4 miesiące
tel.

Usługi

Nazwa Opis Termin dostawy/wykonania
usługi
Gwarancja
Cena
(+ VAT)
LE-310 Wymiana lasera w sekwenatorach ABI 310, ABI 3100-Avant, ABI 3100, ABI 3130 und ABI 3130XL do 3 tygodni
6 miesięcy
6300,00 €
7749,00 €
LE-31xx Wymiana lasera w pozostałych sekwenatorach ABI do 3 tygodni
6 miesięcy
6300,00 €
7749,00 €
KS-310 Roczny kontrakt serwisowy sekwenatorów ABI 310 obejmujący: diagnostykę, części i robociznę do 3 tygodni
12 miesięcy
6300,00 €
7749,00 €