Zespół Gilberta

„Nie należy  lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

– Michał Anioł

Żółta skóra?

Zwiększona poziom bilirubiny we krwi?

Badamy krew obwodową (EDTA).

Analizujemy liczbę powtórzeń TA w promotorze genu UGT1A1
Formularz zlecenia badania genetycznego wraz ze Świadomą zgodą

Nazwa badania Zespół Gilberta
Badany gen UGT1A1 – ilość powtórzeń TA
Cena 195 zł
Podstawy genetyczne Gen UGT1A1 koduje białko odpowiedzialne m. in. za metabolizm bilirubiny w wątrobie. Jeśli to białko jest zmutowane, zmniejsza się jego aktywność, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia bilirubiny w organizmie.
Materiał biologiczny Krew obwodowa (EDTA)
Wskazania do badania
  • hiperbilirubinemia
  • zmęczenie
  • brak koncentracji
  • utrata apetytu i wagi