Farmakogenetyka

Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Czas realizacji

Nowotwory płuc, jelita grubego, prostaty Analiza wybranych regionów genu KRAS do zastosowania terapii celowanej Preparat patomorfologiczny (szkiełko, bloczek parafinowy) Do 3 tygodni
Nowotwory płuc, jelita grubego, prostaty Analiza wybranych regionów genu BRAF do zastosowania terapii celowanej Preparat patomorfologiczny (szkiełko, bloczek parafinowy) Do 3 tygodni
Nowotwory płuc, jelita grubego, prostaty Analiza wybranych regionów genu HRAS do zastosowania terapii celowanej Preparat patomorfologiczny (szkiełko, bloczek parafinowy) Do 3 tygodni
Nowotwory płuc, jelita grubego, prostaty Analiza wybranych regionów genów KRAS, BRAF, HRAS do zastosowania terapii celowanej Preparat patomorfologiczny (szkiełko, bloczek parafinowy) Do 3 tygodni
Nowotwory płuc Analiza wybranych regionów genu EGFR do zastosowania terapii celowanej (egzon 19: del746-752; egzon 21: L858R) Preparat patomorfologiczny (szkiełko,bloczek parafinowy) Do 10 dni
Klopidogrel – ocena aktywności cytochromu CYP2C19 Identyfikacja wariantów metabolizmu cytochromu P450 2C19 Krew/EDTA Do 2 tygodni
Genotypowanie IL28B – prognozowanie terapii zakażenia HCV Identyfikacja wariantów rs12979860 i rs8099917 (c.-3180G>A i c.-7558A>C) w genie IL28B Krew/EDTA Do 2 tygodni
Candersartan, Irbesartan, Losartan, Warfaryna – ocena aktywności cytochromu CYP2C9 Identyfikacja wariantów CYP2C9*2 (c.430C>T; p.R144C) oraz *3 (c.1075A>C; p.I359L) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Carvedilol, Metoprolol, Propranolol i Timolol – ocena aktywności cytochromu CYP2D6 Identyfikacja wariantu CYP2D6*4 (c.506-1G>A) Krew/EDTA Do 3 tygodni
Warfaryna – identyfikacja genotypu związanego z aktywnością enzymu VKOR Identyfikacja wariantu c.174-136C>T (rs9934438; stara nazwa 1173C>T ) w genie VKORC1 Krew/EDTA Do 2 tygodni