Współpraca

Podnoszenie standardów i poszerzanie katalogu usług zgodnie z wyzwaniami współczesnej medycyny i biotechnologii – to wyznacznik naszej działalności.

Dlatego zapraszamy do współpracy przychodnie, kliniki oraz szpitale, którym zaoferować możemy wsparcie i fachowe doradztwo. 


Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem Yorkshire Bioscience Ltd na Polskę.


Współpracujemy z Gabinetem Dietoterapii.


Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Advanced Biolab Service.


Współpracujemy z firmą Generi Biotech.


Jesteśmy dystrybutorem InterLabService na Polskę.


Współpracujemy z Akademią Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.


Współpracujemy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.


Współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.